Om Oss

 

Lokalföreningen Allas Barnbarn Norrort bildades 1 juni 2006 av en grupp pensionärer som tyckte att dagens barn behöver få kontakt med en äldre generation.

I styrelsen sitter sju ledamöter, ordförande Anita Lundberg,  sekreterare Ingela Sandegren, kassör Lars Larsson, ledamöter Gun Ulvegård och  Gerd Liljedahl. Ersättare  Elisabet Ahlberg och  Maj-Lis Rapp. 

Vi pensionärer har erfarenheter och upplevelser och en skatt av gamla sagor och berättelser, som det är viktigt och roligt att föra vidare till nya generationer. Läs här vad Anita tycker.

Föreningen växer sakta men säkert och nya medlemmar tillkommer varje år. Vi är nu ca 40 medlemmar  och har verksamhet på ungefär lika många förskolor i Sollentuna, Danderyd och Täby.