Verksamhetsplan 2018

 

Årsmöte  

Årsmöte 14 mars i Tintomarasalen, Solletuna bibliotek.

Författarmöte

Vi hoppas kunna ordna  ett författarmöte under året. 

Läsarträff

Vi planerar att ha läsartröff i Täby i 17 maj  med erfarenhetsutbyte. 

Medlemsmöte med bibliotekarier

Vi planerar för att ha medlemsmöte med medverkan av bibliotikarie  3 oktober.

Föreningsmässan

Vi planerar att vara med på Sollentuna föreningsmässa om den blir av  i år. Den brukar vara på hösten antingen på Stinsen eller i Sollentuna Centrum. Vi vill också medverka vid Danderyds Kulturdagar som brukar anordnas på hösten. Vi medverkar också gärna vid kulturevenemang i de övriga tre kommunerna Täby, Lidingö och Upplands Väsby.

Studiecirklar

     Två studiecirklar är inplanerade, en på våren och en på hösten.

Föreningsutflykt

Vi planerar att ordna  våra medlemmsutflykt till Gösta Knutssons Uppsala  29  august. 

Marknadsföring

Vi får alla hjälpas åt att sprida information om vår verksamhet inte minst genom mun-mot- munmetoden.  Vi vill intressera våra lokala pensionärsföreningar att vi får komma och informera om Allas Barbarn vid något medlemsmöte.  Vi ska försöka intressera lokalpressen att skriva om oss.  Vi ska sätta upp våra infoblad på biblioteken i våra olika kommuner och på olika anslagstavlor.